Θερινό σχολείο «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων»

http://www.ihu.edu.gr/index.php/news-events/item/1212